Basisschool Zwaneven - Steenweg op Mol 157 - 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/450602  -  info@zwaneven.be
U bent hier : startpagina > info > een schoolteam

Een schoolteam met een duidelijke visie

Ons schoolteam bestaat uit een 25-tal mensen: kleuterleidsters, onderwijzeressen, onderwijzers, een turnleraar voor de kleuters, een turnleraar voor de lagere school, een ICT-coördinator, een zorgcoördinator, administratief personeel, opvangjuffen, een poetsvrouw, een middagjuf en een schoolhoofd.( bijgestaan door een CLB medewerker )
Al deze mensen werden enkel aangeworven omwille van hun kwaliteiten, hun inzet en hun bereidheid tot samenwerken.

Als een hecht schoolteam willen we onze taak, namelijk het onderwijzen en het opvoeden, zo optimaal mogelijk vervullen. Het kind staat dan ook centraal in onze school.

Elk kind beschouwen we als uniek. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat het kind zich thuisvoelt in onze school. We willen ervoor zorgen dat zowel de kansarme of zwakkere leerlingen als de begaafden de kansen krijgen waar zij recht op hebben. Wij willen niet alleen een leerschool, maar ook een muzische school zijn.

Onze kinderen leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Door de huidige kennisexplosie vinden wij het belangrijk dat kinderen over competenties en vaardigheden beschikken die hen toelaten soepel te functioneren in deze maatschappij. Wij bieden hen activiteiten aan die hen de mogelijkheid geven hun omgeving te ontdekken, te onderzoeken en te duiden. We stimuleren de kinderen tot zelfontdekkend en interactief onderwijs.

Ons streefdoel is de kinderen een basis van bekwaamheid mee te geven om te leven in en te bouwen aan een samenleving die democratisch, solidair en verdraagzaam is, zodat zij later als sociale en ruimdenkende mensen aan onze pluriforme en multiculturele samenleving kunnen deelnemen.

Als katholieke school willen we christelijke levenswaarden aanbieden, een gelovig klimaat scheppen. We willen een school zijn die solidariteit met de vierde en de derde wereld beleeft en waar men mensen waardeert om wat ze zijn, niet om wat ze hebben. We verwachten dat ouders loyaal tegenover deze geloofsopvoeding staan.

 

De kleuterschool  °  Onze visie op zorg