Basisschool Zwaneven - Steenweg op Mol 157 - 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/450602  -  info@zwaneven.be
U bent hier : startpagina > info > onze visie op zorg

Onze visie op zorg

We werken aan de ontplooiing van elk kind en steunen hierbij op een brede zorg.

Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg.

Lees hier wat wij verstaan onder brede zorg.

Onderwijs en opvoeding is een werk van vele handen. Samen staan we sterk en kunnen we meer dan alleen! Onze school wordt gedragen door het hele team. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking- en verbetering. We staan hier echter niet alleen in. We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. Onze zorg voor zorg wordt gedeeld met verscheidene betrokkenen, wiens aandeel we één voor één waarderen:

  • In de eerste plaats de ouders, als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.
  • De externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering.
  • Het schoolbestuur, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.
  • De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

 

Een schoolteam met een duidelijke visie  °  Het Zwanevenlied