Basisschool Zwaneven - Steenweg op Mol 157 - 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/450602  -  info@zwaneven.be
U bent hier : startpagina > nieuwsbrief > laatste nieuwsbrief

Onze laatste nieuwsbrief

Onze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ga even zitten, het is een hele boterham:

Zesdeklassers:
Onze zesdeklassers sluiten volgende week een groot hoofdstuk af. Ze trekken de deur dicht van hun lagere schoolcarrière. Lucas, Emma, Gilles, Jochen, Rune, Eline, Daan, Sebi, Valerie, Lina, Demi, Warre, Matteo, Brechje, Julia, Lore, Hanne, Valerie, Beau, Senne en Xem: We wensen jullie het allerbeste toe! We hebben er alle vertrouwen in dat jullie goed terecht komen! Gebruik je talenten, gebruik je (gezond) verstand en vooral: vergeet ons niet. Jullie zijn klaar voor de volgende stap! Heel veel succes.

Schoolrekening:
Volgende week vrijdag krijg je de laatste schoolrekening (onkosten mei – juni) mee. We vragen om deze rekening binnen de 15 dagen te betalen. Eventuele vergissingen kan u melden via mail of telefonisch tot donderdag 4 juli om 12u, nadien wordt (voor gedomicilieerde facturen) de betalingsopdracht doorgegeven aan de bank. Op vrijdag 12 juli zal het bedrag dan van uw bankrekening gaan.

Herinnering schoolrekening:
Je krijgt vandaag een 2de herinnering mee. We rekenen hier €5 administratieve kosten voor aan. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Bij problemen mag je altijd contact met het secretariaat opnemen, dan kijken we samen voor een oplossing.

Dwars door Oud-Turnhout:
Deze avond staat hij op het programma. De alom bekende “Dwars door Oud-Turnhout”. Heb je zin om mee te joggen of te wandelen? Kom langs op de Hoogt waar de start en aankomst is. Start om 19u voor kinderloop, 19.30u voor de 5 – 10 – 15 km.

Eerste communie – vormsel:
Kinderen van het vijfde leerjaar die volgend schooljaar hun vormsel willen doen (16 mei 2020), schrijven zich best al in via www.kinderkerkoudturnhout.com . De inschrijvingen voor de eerste communie (9 mei 2020) starten pas in september.

Verloren voorwerpen:
Onze slodder vos is nogal ‘groot’ geworden met verschillende verloren voorwerpen. Kom gerust een kijkje nemen. Wie weet ligt er iets van jouw kind(eren) tussen. Alles wat achter blijft op 28 juni zal gedoneerd worden aan het goede doel.

Onthaal:
Op donderdag 29 augustus, tussen 18u – 19u, doen we onze deuren al open om een kijkje te nemen in het nieuwe klasje en kennis te maken met de nieuwe juf/ meester.

Koffieklets:
Op maandag 2 september vliegen we er weer in. De ouderraad organiseert traditioneel een koffieklets. Even een babbeltje doen, na een lange vakantie. Bij goed weer zal dit aan de schoolpoort van de lagere school zijn. Bij minder weer in onze refter.

Meester Peter:
Meester Peter zal omwille van medische redenen na de grote vakantie wellicht nog niet terug starten. Meester Daan zal hem blijven vervangen. Meester Jochen blijft op post als turnmeester.

Team Zwaneven:
In de kleuterschool starten we in september met 5 klasgroepen:
 Juf Hilde H (de berenklas)
 Juf Annick (de ballonnenklas)
 Juf Sofie (de kabouterklas)
 Juf Ria (de rupsenklas)
 Juf Hilde VO (de sterretjesklas)
 Juf Marijke blijft zorg doen bij onze kleuters.
 Juf Ilse blijft onze kinderverzorgster.
In de lagere school starten we met 11 klassen:
- 1A: juf Marjan 1B: juf Ann
- 2A: juf Tinne 2B: juf Evelien
- 3A: meester Pieter 3B: juf Ellen
- 4: meester Wouter
- 5A: juf Kristien 5B: meester Bart
- 6A: juf Sophie 6B: juf Griet
Juf Evelien wordt vervangen door juf Lize, juf Sophie wordt vervangen door juf Raya (beide owv zwangerschap)
Juf Martine blijft onze zorgcoördinator en zorgjuf en zij zal juf Kristien ondersteunen in 5A.
Meester Jochen geeft de bewegingslessen voor kleuter en lager.

Alles is onder voorbehoud van mogelijk in (of uit)stroom.

Klasverdeling:
De leerkrachten zijn volop bezig met de klasverdeling. We willen echt benadrukken dat we dit zeer grondig én doordacht doen. Dit in het belang van elk kind én in het belang van de groep. Fijn om zo begripvol te zijn. Vanaf woensdag 26 juni hangen we de klaslijsten uit en zullen we deze publiceren op onze website.

Familiedag:
Om het schooljaar leuk te starten, organiseert onze ouderraad een familiedag! Noteer alvast 22 september in je agenda. We lichten al een tipje van de sluier via een flyer. Prikkelt het genoeg? Hou die dag zeker vrij!

Blauwe postzak:
Voor alle kleuters, graag alle postzakken nu maandag terug binnen brengen. Voor de kabouter – rupsen en sterrenklas brengen ook hun stickerdoosje binnen.

Dank je wel!
Ten slotte willen we jullie allemaal heel hard danken voor het vertrouwen en de samenwerking! In het bijzonder de willen we uittredende ouderraadleden bedanken voor hun enthousiasme en hulp.

Namens het hele schoolteam alvast
EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE!
meester Daan.bijlage:
- voorlopige schoolkalender 2019 - 2020
- uitnodiging koffieklets
- bedankkaartje
- flyer familiedag

Info:
- flyer sprikkels
- flyer hockey
- flyer voetbal zwaneven
- flyer tennis
- info levensloop