Basisschool Zwaneven - Steenweg op Mol 157 - 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/450602  -  fax: 014/450590  -  info@zwaneven.be
U bent hier : startpagina > ouders > inschrijvingen

Inschrijvingen

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind tenminste 2 jaar en 6 maanden zijn. Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar mogen slechts instappen op vaste instapmomenten, als kinderen ouder zijn dan 3 geldt dit niet meer. De instapdagen komen na een korte vakantie, op 1 februari, na het verlengd weekend van Hemelvaart of na de zomervakantie volgend op de dag dat ze 2,5 jaar zijn geworden. De instapmomenten worden altijd voorafgegaan door een kijkdag, deze gaat meestal door op de woensdag voorafgaand aan de instapdag tussen 10.45u en 12.05u. Wij organiseren een kijkdag om uw kleuter voor te bereiden op de eerste schooldag. Kinderen en ouders kunnen dan al eens rondsnuisteren in de klas en kennismaken met de juf. De juf geeft u dan ook een bundeltje met klasafspraken. Op deze wijze wordt de school al een stukje een vertrouwde omgeving. Tijdens de kijkdag bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven. Als u niet aanwezig kan zijn op de kijkdag, kan u ook een afspraak maken met de directie. De directie (en de juf van de instapklas) zal graag extra tijd voor u vrijmaken.

Ouders die helemaal niet vertrouwd zijn met de school, raden wij sowieso aan om een afspraak te maken (vóór de kijkdag). Dan krijgt u een rondleiding en wordt alle info overlopen. We voorzien dan ook voldoende tijd om te luisteren naar wat ouders wensen en te vertellen wat wij als school erg belangrijk vinden.

De school zal een kind inschrijven als de ouders kennis genomen hebben van het pedagogisch project en het schoolreglement en daarmee akkoord gaan.
In het inschrijvingsregister wordt de datum en uur vermeld waarop de leerling is ingeschreven.

De school vraagt gegevens op over de leerling en zijn ouders. Deze gegevens worden nooit aan derden toevertrouwd. De school is dan ook verplicht zich te houden aan de wet op de privacy.

Voor de controle op de leerplicht en om dubbele inschrijvingen te vermijden, vraagt het ministerie ook het rijksregisternummer. Dat nummer vindt u op uw SIS-kaart.

Tijdens de zomervakantie worden de dagen van inschrijving aangekondigd via de pers en bij de schoolpoort. Op het einde van de zomervakantie houden we ook een onthaalmoment voor alle kleuters en de kinderen van de lagere school.

Als ouders tijdens het schooljaar hun kind bij ons inschrijven, wordt er, in overleg met de ouders, een onthaalmoment afgesproken zodat het kind de kans krijgt kennis te maken met de leerkracht, de school en de klasgenootjes. Kinderen van de lagere school worden, als onze school dit nodig acht, getest op hun vaardigheden om te zien welk niveau zij behalen (of om te zien in welk leerjaar ze best instromen).

Tijdens de “gewone” schooluren kunnen ouders ook steeds informatie over onze school krijgen. Dit kan ook buiten de schooluren. U kan ook steeds een afspraak maken.

Instapmomenten

  na de zomervakantie: maandag 2 september 2019
  na de herfstvakantie: maandag 4 november 2019
  na de kerstvakantie: maandag 6 januari 2020
  extra instapdag: maandag 3 februari 2020
  na de krokusvakantie: maandag 2 maart 2020
  na de paasvakantie: maandag 20 april 2020
  na Hemelvaart: maandag 25 mei 2020

Kijkdagen - telkens op woensdag van 9.00 u. tot 10.00 u.

  woensdag 16 oktober 2019
  woensdag 11 december 2019
  woensdag 22 januari 2020
  woensdag 12 februari 2020
  woensdag 25 maart 2020
  woensdag 13 mei 2020
  woensdag 17 juni 2020 (kijkdag voor de instappers van september 2020)