Basisschool Zwaneven - Steenweg op Mol 157 - 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/450602  -  info@zwaneven.be
U bent hier : startpagina > ouders > samenwerking

Samenwerking met ouders

Kinderen goed opvoeden is een zorg van ouders én school. We vinden het daarom uiterst belangrijk dat de samenwerking vlot verloopt.
Om ouders de kans te geven het schoolleven op de voet te volgen, bestaat er onze wekelijkse nieuwsbrief. Iedere vrijdag brengt het oudste kind van het gezin die mee naar huis. Zowel de ouders als de school vinden deze nieuwsbrief zeer positief.

We voorzien ook momenten waarop we de ouders uitnodigen in de school. Bij het begin van het schooljaar zijn er de informatieavonden in de kleuterschool en de lagere school. Voor de lagere school voorzien we tweemaal een persoonlijk oudercontact (voor Kerstmis en Pasen). Voor de kleuters is er tijdens het tweede trimester van het schooljaar eveneens een persoonlijk oudercontact.

Kleuters of lagere schoolkinderen kunnen wel eens problemen hebben. Dit wordt steeds zo vlug mogelijk met de ouders besproken zodat er een goede samenwerking ten voordele van het kind tot stand kan komen. Soms gebeurt het ook dat daarbij het C.L.B (centrum voor leerlingbegeleiding) gecontacteerd wordt.

Onze leerkrachten waarderen het dat ouders belangstelling tonen voor wat op school met hun kind gebeurt. Ze mogen zich daarbij verheugen op de daadwerkelijke hulp van heel wat ouders bij:

  • creatieve activiteiten
  • zwembegeleiding in het eerste en het tweede leerjaar
  • schoolreisbegeleiding van de kleuters
  • organisatie van de restaurantdag, het schoolfeest, de familiedag

Wie actief wil meewerken, kan toetreden tot onze ouderraad. Naast onschatbare praktische hulp, bieden deze ouders ook inhoudelijke steun en nemen zij vormende initiatieven. Onze school is dan ook trots op haar ouderraad die positief bijdraagt tot de bloei en de goede naam van de school.