Basisschool Zwaneven - Steenweg op Mol 157 - 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/450602  -  fax: 014/450590  -  info@zwaneven.be
U bent hier : startpagina > ouders > vragen of problemen

Vragen of problemen?

Meestal loopt het goed op school, maar soms heb je als ouder vragen, soms heb je een probleem, soms heb je een klacht,...
Het is belangrijk dat dit snel wordt opgelost. Daar wint iedereen bij: kinderen, ouders en school.

Als school vinden wij het erg belangrijk te weten wat er bij ouders leeft, waar mensen mee zitten, waar ze zich vragen bij stellen, waar er onduidelijkheden zijn...
Je bent altijd welkom met je vragen en opmerkingen.
Dit is echter niet voor iedereen even makkelijk. Je denkt misschien dat je probleem niet belangrijk genoeg is, niet serieus genomen wordt, of dat het bespreken ervan nadelig zal zijn voor je kind. Wij zijn ons hiervan bewust.
Toch proberen we om bij iedere vraag, probleem of klacht te luisteren en te zoeken naar de beste oplossing voor alle betrokkenen.

Heb je een vraag, probleem of klacht over:
- onderwijskundige aspecten (toetsen, huistaken, leerstof,...) of opvoedkundige aspecten (straffen en belonen, aanpak van een leerkracht,...);
- school-organisatorische aspecten (vakanties, schoolrekeningen,...);
- sociaal-emotionele aspecten (je kind voelt zich buiten gesloten, mist aansluiting, voelt zich niet goed op school, er is pestgedrag,...).

Hier vind je mogelijke stappen om te komen tot een oplossing.

Neem eerst contact op met de leerkracht van je kind. Je spreekt hem of haar aan of je vraagt een gesprekje aan (via agenda, nota of een mailtje naar het algemeen e-mailadres van de school : info@zwaneven.be).

Je kan ook terecht bij juf Martine,de zorgco├Ârdinator (martine@zwaneven.be) of het CLB (014/416439 of turnhout@vclb-kempen.be).

Heb je het gevoel dat een gesprek met de directie van de school zinvol zou kunnen zijn dan kan dit ook (014/450602 of directie@zwaneven.be).

Ook de leden van de ouderraad van de school kunnen een luisterend oor zijn en je steunen om je vraag over te brengen.

Kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kun je je wenden tot de algemeen directeur van de scholengemeenschap SCHOT (= scholengemeenschap Oud-Turnhout)

Ben je nog niet tevreden, dan kun je terecht bij de Raad van Bestuur van KOOT (katholiek onderwijs Oud-Turnhout).
Je kan hen contacteren via de hoofdzetel in de Van der Bekenlaan 40, 2360 Oud-Turnhout : 014/453675.

Als je je nergens begrepen of gehoord voelt, kan je een beroep doen op een neutrale tussenpersoon. Zij zullen bemiddelen tussen jou en de school. Deze bemiddelaars vind je bij de ouderkoepels (www.vcov.be), of je kan terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst (www.vlaamseombudsdienst.be).

SAMEN KOMEN WE ER WEL UIT!!

Hoe pak je een vraag, probleem, conflict met de school aan? 9 tips

1. Heb je een vraag, probleem, frustratie? Krop ze niet op. Praat er op tijd over.
2. Kaart een probleem niet terloops aan. Maak een afspraak en bespreek het op de juiste plaats, op de juiste tijd en met de juiste persoon.
3. Beschrijf het probleem zo objectief mogelijk. Geef de feiten. Zeg tegelijk wat je voelt. Vraag om uitleg.
4. Elk verhaal heeft twee kanten. Luister ook naar wat de school zegt.
5. Maak geen verwijten. Vertel wat jij zou willen, wat je wenst. Bij verwijten klapt de deur snel dicht.
6. Gebruik ik-boodschappen. Formuleer een probleem als een zorg. "Ik zit ermee dat mijn kind bang voor jou is" en niet: "Jij maakt al die kinderen doodsbang".
7. Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Wat staat in het schoolreglement? Informeer je bij andere hulplijnen.
8. Blijf in gesprek. Niemand is gebaat bij een ruzie. Lukt een gesprek niet meer, ga op zoek naar een bemiddelaar.
9. Hou steeds het welzijn van je kind voor ogen. Dat is de inzet. Het gaat niet om "wie krijgt nu gelijk?"