CLB

Wat is CLB?

Centrum Leerlingen Begeleiding. Het is er om alle kinderen met een hulpvraag te ondersteunen.

Wie is het CLB?

Het CLB bestaat uit maatschappelijk werksters, psychologen, verpleegkundige, arts. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de juiste persoon ingeschakeld. Ze werken in een team, waar veel overleg is: onderling (binnen CLB zelf) én met school - ouders - externen.

Wat doet het CLB?

Zoals vermeld wordt op hun website: Het CLB helpt. We gaan voor het belang van kinderen en jongeren. We creëren onderwijskansen en versterken maatschappelijke participatie. Samen vormen we een netwerk van autonome centra. We geloven in de kracht van het vrij initiatief. We werken daarbij op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk.

Het CLB kan ingeroepen worden door ons, als school (wanneer we een hulpvraag hebben over een kind), maar kan ook door jullie (ouders) ingeroepen worden. Belangrijk aspect is de open communicatie, tussen school - ouders - CLB. Voor meer info over CLB kan je terecht op hun website.

Hoe contacteer je het CLB?

Klik hier