Geschiedenis

Hoe het groeide

September 1956: in de voormalige kapel van Zwaneven wordt gestart met een wijkschool van de meisjesschool van het centrum, beheerd door de Zusters Annonciaden van Huldenberg.
Men begint met een kleuterklas en twee lagere klassen: een "compacte" start voor een nieuwe school in een nieuwe parochie!

Gestadig groeit de school uit tot een volwaardige basisschool. Vanaf mei 1966 is de school niet langer een wijkschool, maar wordt ze zelfstandig. Een naam werd snel gevonden: basisschool Zwaneven!

De Zusters Annonciaden streven ernaar om de plaatselijke scholen zoveel mogelijk zelfstandig te maken. Mede onder hun impuls wordt in 1978 een v.z.w. opgericht, namelijk K.O.O.T., wat staat voor Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout. K.O.O.T. beheert de drie vrije gemengde basisscholen van Oud-Turnhout: Reuzepas, Delta en Zwaneven.

De raad van beheer bestaat uit een tiental leden die onze scholengemeenschap een zeer warm hart toedragen. Belangeloos zijn zij begaan met de pedagogische en materiële organisatie van onze scholen. De huidige voorzitter is Hilde Robrechts.

Samen staan de drie vrije basisscholen van Oud-Turnhout in voor de opvoeding en het onderwijs van een duizendtal kinderen!

Vanaf 2003 werken de 4 basisscholen van Oud-Turnhout meer en meer samen. Dit resulteerde in een vorming van een unieke, krachtige en netoverschrijdende scholengemeenschap: SCHOT (Scholen Oud-Turnhout). Je kan wel zeggen dat dit meteen een SCHOT in de roos was. Delta, Reuzepas, Salto en Zwaneven werken op verschillende vlakken samen (verschillende projecten zoals scholensportweek, verkeer, MOS,... en ook op personeelsbeleid, aankoopbeleid, pedagogische studiedagen). We zijn ook heel blij met de ondersteunende rol die de gemeente hierin heeft. Meer info over SCHOT vind je.

Klik hier

Foto's uit de oude doos