Nieuwe autoriteiten

We zijn enkele jaren op weg met "Nieuwe Autoriteit". Het is gebaseerd op 6 pijlers.

We kiezen er als schoolteam voor om: 

  • Aanwezig te zijn en te blijven in het leven van hun leerlingen, ook als het moeilijk loopt.
  • Zichzelf onder controle te houden en bewust, pro-actief het eigen handelen vorm te geven.
  • Te handelen als deel van een netwerk, in team en met ouders.
  • In een transparante sfeer te werken: iedereen merkt hoe ze hun gezamenlijke autoriteit vormgeven.
  • Altijd te streven naar verbinding met kinderen of jongeren: “Ik ben en blijf je opvoeder, ook als het moeilijk gaat laat ik je niet los.”
  • Zich te verzetten tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, krachtig en vastberaden.
  • Klik hier om de website te bezoeken.