Ouderraad

Wie zijn wij?

Een groep van ongeveer 15 enthousiaste ouders, leraars (kleuter- en lagere school) en schooldirectie die een 6-tal keer per jaar vergaderen. 
 

Hoe kan je ons contacteren?

Wat doen we?

Het hoofddoel van de ouderraad en de activiteiten is om de ouders en de school dichter bij elkaar te brengen, de betrokkenheid bij de school te verhogen en een goede samenwerking mogelijk te maken.

 

MOOI = Meedenken, Organiseren, Ondersteunen, Informeren

Meedenken

Er wordt mee nagedacht over de meer "inhoudelijke" aspecten van de school. Voorbeelden zijn: het stappenplan rond vragen en problemen, belonen en straffen, waarden en normen,… Hier kunnen meningen en ideeën in een opbouwende sfeer uitgewisseld worden tussen de ouders en de school.

 

Organiseren en Ondersteunen

Volgend overzicht geeft een idee van wat er zoal georganiseerd wordt door de ouderraad:

  • de koffieklets (eerste schooldag)
  • de familiedag
  • de verkoop van chrysanten en chocolade
  • de ontbijtmandenactie, de restaurantdag of de brunch
  • de kerstborrel
  • de fuif/ quiz
  • nieuwe initiatieven zijn welkom!

Naast deze activiteiten ondersteunen we de school bij carnaval, de grootouderdag, het schoolfeest en de afscheidsreceptie van de zesdeklassers. Ook de kriebelcontroles worden mee ondersteund door de ouders van de ouderraad.

Een aantal van deze activiteiten heeft als doel extra geld in het laatje van de school te brengen. Dankzij deze middelen kunnen projecten gerealiseerd worden die volledig ten goede komen aan de kinderen en anders niet mogelijk waren. Enkele voorbeelden zijn: speeltuigen voor binnen en buiten, digitale schoolborden, computers, klasmeubilair, extra aanbod tijdens uitstappen,…

Er worden regelmatig projecten georganiseerd in samenwerking met de andere scholen en de gemeente Oud-Turnhout.

Naast deze activiteiten wil de ouderraad ook een luisterend oor zijn voor ouders. Als school en ouderraad vinden we het belangrijk te weten wat er bij ouders leeft. Je bent altijd welkom bij hen met je vragen en opmerkingen. Vind je het lastig rechtstreeks de school te contacteren, richt je dan tot één van de aanspreekpersonen van de ouderraad.

 

Informeren

We informeren ouders via de nieuwsbrieven en de website. Er worden informatieve avonden georganiseerd in samenwerking met andere ouderraden en de gemeente, bijv. no-blame, cyberpesten, leren leren,…
Daarnaast worden de leden van de ouderraad tijdens de vergaderingen geïnformeerd over actuele ontwikkelingen zodat zij, waar nodig, de correcte informatie kunnen doorgeven.
Eveneens kunnen de ouderraadleden de school op de hoogte brengen van wat er leeft bij de ouders.

 

Word je graag lid?

Zoals je merkt, realiseert de ouderraad jaarlijks vele projecten. De ervaring leert dat het werken met projectgroepen het meest efficiënt is. Vele handen maken het werk licht. Om het leuk en werkbaar te houden, is een groot ledenaantal noodzakelijk.
Vandaar ook deze oproep: als je creatief bent, graag organiseert, graag helpt of een mening hebt over het schoolgebeuren in het algemeen, neem dan contact op met meester Bart of iemand van de ouderraad en kom er bij. Belangstelling, betrokkenheid, enthousiasme en een klein beetje vrije tijd zijn voldoende.

Op allerlei manieren kan je je steentje bijdragen. Actieve mensen kunnen we altijd gebruiken! Voel je er niet veel voor om echt lid te worden, maar wil je wel af en toe een handje toesteken bij activiteiten, dat kan ook!