Visie

Pijler 1: Elk kind wordt gezien en gehoord

 • werken aan een positief leef- en leerklimaat
 • inzetten op ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’ in samenwerking met alle betrokkenen
 • structuur met duidelijke afspraken
 • eigen verantwoordelijkheid nemen
 • elk kind bieden wat het nodig heeft, zorg op maat
 • inzetten op talenten

Pijler 2: Elk kind is uniek

 • het beste halen uit elk kind
 • van proberen kan je leren
 • gestructureerde leermomenten stimuleren het leerproces
 • met een uitdagend, gedifferentieerd aanbod kansen bieden tot ontwikkeling
 • prikkelen om nieuwe dingen te leren ontdekken

Pijler 3: Elk kind wordt begeleid om zijn identiteit en zijn eigen plekje in onze samenleving te ontdekken

Vanuit christelijke spiritualiteit

 • fouten maken mag
 • bouwen aan een liefdevolle band
 • er zijn voor elkaar
 • in verbondenheid SAMEN op weg gaan

Een goed gevulde rugzak

 • een stevige basis meegeven
 • zelfstandig en verantwoordelijk kunnen handelen
 • geloven in de eigen leer-kracht, zelfzeker en veerkrachtig in het leven staan
 • ontdekken wie je bent, zich kunnen inleven in anderen en functioneren in groep
 • zorgzame inzet voor mens en wereld
 • dankbaar zijn en genieten van kleine dingen

Als katholieke dialoogschool

 • iedereen is welkom ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond
 • kennismaken met andere geloofsovertuigingen, in dialoog met elkaar
 • loyaal ondersteunen van het christelijk geïnspireerd opvoedingsproject

Pijler 4: Elk teamlid schenkt kansen tot Zin in Leren, Zin in Leven

 • inspelen op de noden van een kind door doelgericht en ZiLLig te werken
 • actueel blijven
 • vernieuwingen geven extra leerkansen aan de kinderen
 • de expertise van de leerkrachten benutten en zo groeien als team
 • zinvol evalueren en rapporteren

Pijler 5: In het belang van elk kind maken we samen school

 • schoolteam en ouders staan zij aan zij
 • openstaan voor de professionele ondersteuning van externen
 • in dialoog met elkaar expertise uitwisselen geeft een breder draagvlak
 • samen investeren in de ontwikkeling van het kind