Info

8.30u  de speelplaats is open

8.45u aanvang van de lessen

10.30u - 10.45u speeltijd 

12.00u middagpauze lagere school en kleuterschool

13.15u hervatten van de lessen LS    -  13.05u hervatten van de lessen KS

14.15u-14.30u speeltijd LS                 -  14.55u - 15.15u speeltijd KS

15.35u einde schooltijd                     

Middageten:

12.00u:   kleuterschool

12.00:    L1 tot L4 eet in de eigen klas. L5 en L6 eten in de refter 

Drank wordt voorzien op school (water of melk).
 

Ophalen:

12.00u: kinderen die thuis gaan eten, kunnen opgehaald worden aan de schoolpoort

(kleuters aan kleuterpoort, leerlingen lagere school aan poort lagere school).

Terugbrengen:

Vanaf 13.00u kunnen de kinderen die thuis gaan eten, terug gebracht worden. Om 13.15u belt het en beginnen de lessen terug.

(Zowel om 12u als om 13u staat er een collega aan de verkeerslichten om kinderen te helpen met oversteken).

               

Voor de lagere school worden er allerlei activiteiten georganiseerd en materialen ter beschikking gesteld:

 • Speelmaatjes:
  • Speelmaatjes zijn kinderen van het 5de en 6de leerjaar die zich vrijwillig opgeven om met onze kleuters te spelen tijdens de middagen.  Hiervoor wordt een beurtrol opgesteld.  
 • "Winkel":
  • We hebben een "winkeltje" staan op onze speelplaats van de lagere school. Dit wordt uitgebaat door kinderen van de bovenbouw (4de - 5de - 6de leerjaar). Hier kunnen de kinderen van de lagere school materialen lenen om mee te spelen (zoals stelten, hockeysticks, touwen, kubb,...).
 • Composteren:
  • Samen met onze compostmeesters wordt er tweewekelijks gecomposteerd tijdens de middag. Al het fruitafval wordt samen met de takken en bladeren tot compost verwerkt. Vanaf het 3de leerjaar kunnen kinderen zich hiervoor opgeven. Zij zijn de groene ridders van onze school!
 • Muziek:
  • Bij mooi weer draaien we af en toe muziek. Deze muziek wordt gekozen door onze DJ (hier is ook weer een schema van de kinderen die dit willen doen). Zij maken een playlist en draaien deze tijdens de middag. Fun en ambiance verzekerd!
    

Voor de kleuterschool worden er allerlei materialen ter beschikking gesteld.

 • verschillende fietsen
 • loopfietsen
 • zandbakmateriaal
 • speeltoestellen (klimrek, glijbaan, auto, evenwichtsparcours, wip...)
 • seizoensgebonden materialen (waterbak, boeken, blokken,...)
 • speelmaatjes (spelletjes onder begeleiding van leerlingen van het 5de en 6de leerjaar)

Bij heel slechte weersomstandigheden, spelen de jongste kleuters (beren - ballonnenklas) binnen in onze grote hal (waar de vlinderklas zich bevindt).

               

Uurregeling:

 • 's morgens: 7.00u tot 8.30u
 • 's avonds: 15.50u tot 18.00u
 • huiswerkklas van 15.50u tot 16.30u (vanaf het tweede leerjaar)

Vooropvang:

 • 8.00u tot 8.30u = €2,30
 • 7.30u tot 8.30u = €3,40
 • 7.00u tot 8.30u = €4,50

Naopvang:

 • 15.50u tot 16.30u = €2,30
 • 15.50u tot 17.00u = €3,40
 • 15.50u tot 17.30u = €4,50
 • 15.50u tot 18.00u = €5,60

In deze brochure vindt u gedetailleerde info over o.a.: brengen en ophalen, afspraken, facturatie, wat bij ziekte?, contactgegevens, ... . 

               

Onze huiswerkklas is veplicht voor alle kinderen vanaf het 2de leerjaar die naar de naschoolse opvang gaan. Hier maken ze hun huiswerk.
De huiswerkklas vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag onder begeleiding van één van de leerkrachten.
Deze vindt plaats van 15.50u tot 16.30u.  

               

Ziek zijn is niet fijn... voor niemand. Eén gouden regel: Als je kind ziek is, houd je het thuis (op deze manier vermijden we dat andere leerlingen en leerkrachten besmet geraken).

Verwittig ons:

 • per telefoon  014/45 06 02
 • per mail: info@zwaneven.be
 • via een smartschoolberichtje naar de klasleerkracht
 • of even vertellen aan de juf/meester aan de poort

Wanneer je kind ziek wordt tijdens de schooluren, zullen we je opbellen met de vraag je kind te komen ophalen.

Wat met attesten?

Voor kleuters: 

 • Kleuters zijn leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. Ze moeten minstens 290 halve dagen naar school gaan maar uiteraard is elke dag dat je kind aanwezig is belangrijk. 
 • Kinderen die al 6 of 7 jaar zijn in het kleuteronderwijs, moeten elke dag aanwezig zijn behalve bij een gewettigde afwezigheid. Lees voor deze wettiging verder onder het puntje 'lagere school'.

Voor lagere school

Bij afwezigheid is een schriftelijke verantwoording verplicht. Dit kan op verschillende manieren. 

 • Is je kind maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig, dan kan je zelf een afwezigheidsbriefje schrijven als ouder (je krijgt 4 briefjes in het begin van het schooljaar en dit kan dus maximum 4 keer per schooljaar).
  Voorbeeld: afwezig op maandag, dinsdag en woensdag:  je mag dan als ouder zelf een briefje schrijven. Wanneer je briefjes op zijn, ben je wel verplicht om een doktersbriefje voor te leggen.  
 • Is je kind langer dan 3 kalenderdagen afwezig, dan is een doktersbriefje vereist
  Voorbeeld: afwezig op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag: dit zijn 4 kalenderdagen.

 • Zodra je kind terug naar school gaat, bezorg je ons de nodige attesten. De klasleerkracht zal hier ook naar vragen. Indien we niets krijgen, zal deze afwezigheid als ongewettigd worden genoteerd. Wanneer je 5 halve dagen ongewettigd afwezig bent, krijg je van ons een brief en wordt het CLB ingelicht.

 • Heb je vragen hierover, contacteer ons gerust.